Franšizna ponuda

Adore Chocolat franšizni koncept obuhvata:

  • Pravo na korišćenje dokazanog i uspešnog Adore Chocolat metoda rada;
  • Detaljan trening, obuke i kontinuiranu podršku u poslovanju;
  • Kontinuiranu menadžment i marketing podršku;
  • Adore Chocolat franšizni priručnik koji sadrži celokupan know-how i poslovno iskustvo;
  • Prilagođenu web stranicu;
  • Pomoć u projektovanju i dizajniranju maloprodajnog objekta;
  • Personalizovani poslovni Informacioni sistem;
  • Kvartalno poslovno i finansijsko izveštavanje kako bi bili sigurni da ste na pravom putu;
  • Pomoć u regrutaciji i selekciji zaposlenih;